Vi bygger tillsammans

Prefab Stockholm AB är en konsultverksamhet som har de främsta i branschen med i sitt team.

Om oss

Prefab Stockholm AB har skapat en plattform med de främsta i byggbranschen. Vi har etablerat ett team och kan erbjuda dig som kund allt för ditt bygge. Vi tar hand om ditt projekt från start till slut.

En leende kvinna i gul skyddsväst och blå hjälp på en arbetsplats

Samarbetspartners

 • Berg & Karlsson Bygg AB – Grundläggning
 • Sefer Construct AB - Konstruktion
 • Tfn Fastigheter AB – Nyckelfärdiga hus
 • Magnus Byggare i Stockholm AB – Entreprenadsbesiktningar, kontrollansvar PBL, Ingenjörstjänster
 • Snowtrade Sverige AB Byggledning
 • KSM Construction AB Betong och Stålmontage
 • FLQ Bygg Konsult AB - Stomkomplettering
 • M&M PRO BYGG AB - Stomkomplettering
 • Söderorts Bygg & Betong AB - Montage
 • Aros Proj Byggkonsulter AB
 • ABT Betong AB

Våra tjänster

Alla discipliner samlade på en plattform

Projektledning & Inköp

Vi samordnar arbetet inom projektet genom att följa projektprocessen. Våra kalkylingenjörer hjälper er med beräkning av kostnadskalkyler. Mängdberäkningen ligger till grund för anbudet. Oftast gör man felbedömningar och så får man stora tillkommande kostnader. Vi ser till att det som efterfrågas stämmer för att undvika stora kostnadsförändringar i Ert projekt.

 • Mängdberäkningar och kompletta listor till anbudslämnare
 • Inköp av betong/stål stommar
 • Projektleder projektet

Konstruktion & detaljprojektering

Vi samlar alla discipliner med arkitekter, huvudkonstruktörer samt Prefab konstruktörer och driver fram projekteringen. Komplett konstruktionsdesign åt alla tillverkare med senaste system för att öka produktiviteten i byggskedet.

 • Hög detaljering i 3 d, BIM och VDC (Virtual design Construction)
 • Vi projekterar alla typer av konstruktioner oavsett material, storlek och komplexitet
 • Vår avsedda projektledare kommer att vara beställarens kontaktperson och hålla i alla discipliner

Utförande/Stomresning

Montageledaren kommer att vara aktiv i ett tidigt skede och hjälpa till med grovplanering och finplanering. Hjälper gärna med beställningar av montagegods och med transportavrop. Att delta i tidigt skede innebär stora besparingar. Skicka en förfrågan på resning av stomme så kan vi räkna och lämna pris. Vi lämnar en komplett montagekostnadskalkyl inkl. krankostnader.

 • Montörer
 • Betongare
 • Smeder

Mark – Förberedelser & grundläggning

Vi förbereder markarbetet och asfalterar samt tar hand om massor. Vi tar oss ut på plats och ser över det som kommer att behövas. Därefter kan vi tillsammans se över den mest effektiva och lönsamma lösningen.

 • Mark
 • Planering av tomt
 • Schaktning
 • Grundläggning & gjutning, platta på mark